Translation glossary: SK abbreviations

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 109
Next »
ADAMaktivity dětí a mládeže
szlovák - angol
AP NPRAkčný plán Národneho programu reforiem - Action Plan for the National Reform Programme
szlovák - angol
ARKAnestéziologicko-resuscitačná klinika - Anaesthesia and Resuscitation Department
szlovák - angol
ÚPDúzemnoplánovacia dokumentácia
szlovák - angol
ÚPN VÚCÚzemný plán Veľkého územného celku
szlovák - angol
ÚPSústavná pohotovostná služba
szlovák - angol
ATBantibiotikum - antibiotic, ATB
szlovák - angol
č.s.číslo stavby - building number
szlovák - angol
ŠEVTŠtatistické a Evidenčné Vydavateľstvo Tlačív
szlovák - angol
ĽKdľavá komora v diastole
szlovák - angol
ŽoNFPŽiadosť prijímateľa o nenávratný finančný príspevok
szlovák - angol
ĽPľavá predsieň - left atrium
szlovák - angol
ĽPHBľavý predný hemiblok - left anterior hemiblock, LAH
szlovák - angol
BABratislava
szlovák - angol
BĽTRblok ľavého Tawarovho ramienka - left bundle branch block
szlovák - angol
BILC, BILK [distinguished from Bil-T, total bilirubin]konjugovaný bilirubín - conjugated bilirubin
szlovák - angol
BILKbilirubín konjugovaný - conjugated bilirubin
szlovák - angol
BPNbronchopneumónia - bronchial pneumonia, bronchopneumonia
szlovák - angol
BPTRblokáda pravého Tawarova raménka - right bundle branch block, RBBB
szlovák - angol
CA [medical history]cestovateľská anamnéza, cestovná anamnéza - travel history
szlovák - angol
CHOCHPchronická obštrukčná choroba pľúc - chronic obstructive pulmonary disease, COPD
szlovák - angol
ChRT, CHRTchemorádioterapia, chemoradiotherapy
szlovák - angol
CHSZchronické srdcové zlyhávanie - chronic cardiac insufficiency
szlovák - angol
CHVCH (CHVO)chronická venózna choroba - chronic venous disease
szlovák - angol
COZcentrálna ostrosť zraku, central visual acuity
szlovák - angol
CPcenné papiere - securities
szlovák - angol
CP (nemocnice)centrálny príjem - central admissions (department)
szlovák - angol
CPOcentrálne prijímacie oddelenie, central admissions department
szlovák - angol
CVKŽelezo – celková väzbová kapacita - total iron-binding capacity, TIBC
szlovák - angol
DKMPdilatačná kardiomyopatia - dilated cardiomyopathy, DCM
szlovák - angol
EDAEurópsky dvor audítorov - European Court of Auditors, ECA
szlovák - angol
FAGfluoresceínová angiografia, fluorescein angiography
szlovák - angol
FFfyziologické funkce - physiological functions
szlovák - angol
FMODA, frekventná maloobjemová drenáž ascituFLVDA, frequent low-volume drainage of ascites
szlovák - angol
FRfyziologický roztok, normal saline
szlovák - angol
GFSgastrofibroskopia - gastric fiberscopy
szlovák - angol
GP kl. PSGynekologicko-pôrodnická klinika Pôrodná sála
szlovák - angol
hrubé črevo - large intestine
szlovák - angol
HSLThospodársky súbor lesných typov, management set of forest types
szlovák - angol
HTOhematologicko-transfúzne oddelenie - haematology and transfusion department
szlovák - angol
HZLhypotekárny záložný list
szlovák - angol
IL IMinferolaterálny infarkt myokardu - inferolateral myocardial infarction
szlovák - angol
IOimplementačný orgán, implementing body
szlovák - angol
IOMintegrované obslužné miesto - integrated service point
szlovák - angol
IRAInterný radiaci akt
szlovák - angol
ISUF, informačný systém účtovania fondovFAIS, funds accounting information system
szlovák - angol
IZDInštitút zobrazovacej diagnostiky - Institute of Imaging Diagnostics
szlovák - angol
JISjednotka intenzívnej starostlivosti - intensive care unit
szlovák - angol
JPRLjednotka priestorového rozdelenia lesa
szlovák - angol
KAIMKlinika anestéziologie a intenzívnej medicíny - Department of Anaesthesia and Intensive Care Medicine
szlovák - angol
Next »

Your current localization setting

magyar

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Terminológiai keresés
  • Munkák
  • Fórumok
  • Multiple search