https://hun.proz.com/forum/czech/349574-jak_prob%C3%ADhaj%C3%AD_v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_na_pracovn%C3%AD_m%C3%ADsta_na_%C3%BA%C5%99adu_espo.html

Jak probíhají výběrová řízení na pracovní místa na úřadu ESPO
Téma indítója: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 14:40
angol - cseh
Feb 25

Výběrová řízení na pracovní místa korektorů a jazykových redaktorů EU

V portugalském fóru (zde na ProZ.com) upozornila Teresa Borges na probíhající výběrová řízení.

https://www.proz.com/forum/portuguese/349457-anúncio_de_concurso_geral_para_revisores_de_provas_ue.html

V t
... See more
Výběrová řízení na pracovní místa korektorů a jazykových redaktorů EU

V portugalském fóru (zde na ProZ.com) upozornila Teresa Borges na probíhající výběrová řízení.

https://www.proz.com/forum/portuguese/349457-anúncio_de_concurso_geral_para_revisores_de_provas_ue.html

V tomto oznámení není uvedena čeština, slovenština ani polština. Zájemci si musí termíny oznámení hlídat sami. Posílám pouze pro informaci a malé zamyšlení.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/058A/01&from=PT

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: EPSO/AST/148/21 – KOREKTOŘI/JAZYKOVÍ REDAKTOŘI (AST 3) NÁSLEDUJÍCÍCH JAZYKŮ:

řečtina (EL), španělština (ES), estonština (ET), irština (GA), italština (IT) a portugalština (PT)

Lhůta pro registraci: do 23. března 2021, 12:00 hodin (poledne) bruselského času

JAKOU NÁPLŇ PRÁCE MOHU OČEKÁVAT?
SPLŇUJI POŽADAVKY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?
JAK VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBÍHÁ?
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_cs
KDY A KDE SE MOHU PŘIHLÁSIT?
http://jobs.eu-careers.eu

PŘÍLOHA I: NÁPLŇ PRÁCE

PŘÍLOHA II: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

PŘÍLOHA III: OBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO OTEVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

3.1. Komunikace s úřadem EPSO

Svůj účet EPSO byste měli nejméně dvakrát týdně kontrolovat, abyste mohli sledovat svůj postup výběrovým řízením. Pokud vám v tom brání technické potíže na straně úřadu EPSO, jste povinni to úřadu EPSO ihned oznámit, a to výhradně prostřednictvím jeho internetových stránek (https://epso.europa.eu/help_cs).

PŘÍLOHA IV: PŘÍKLADY MINIMÁLNÍCH KVALIFIKACÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A PLATOVÝCH TŘÍD, KTERÉ V ZÁSADĚ ODPOVÍDAJÍ KVALIFIKAČNÍM PŘEDPOKLADŮM POŽADOVANÝM V OZNÁMENÍCH O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Česká republika
Vysvědčení o maturitní zkoušce
Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)
Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)
Diplom o ukončení vysokoškolského studia
Magistr
Doktor
--
Moje poznámka "ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI": EU zaměstnává VELKÝ počet překladatelů, anglických rodilých mluvčích, ačkoli ani v jednom členském státě EU není angličtina většinový oficiální jazyk. Jakými jazyky se mluví v bývalých koloniích?

FR - románský jazyk
DE - germánský jazyk
CS - slovanský jazyk
IA - interlingva, umělý románský jazyk s jednoduchou gramatikou

Milan
www.condak.cz
Collapse


 


Ehhez a fórumhoz nincs külön moderátor kijelölve.
Ha a webhely szabályainak megsértését kívánja jelenteni, vagy segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a webhely munkatársaival ».


Jak probíhají výběrová řízení na pracovní místa na úřadu ESPO


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »