Jeronýmovy dny 6.-7. listopadu 2020
Téma indítója: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:47
angol - cseh
Sep 23, 2020

Nejprve moje oblíbená témata a prohlášení:

1. Celý páteční program bude přenášen živě na FB stránkách JTP = jsem prozatím pasivní člen FB.
2. Vstup zdarma, registrace není nutná.
3. Představení eTranslation – aneb jak překládá „stroj“ Evropské komise = používám od dubna 2020.
4. Robopřekladatel - názor jiného uživatele než jsem já.
5. Jak přeměnit LinkedIn ve svého obchodníka = jsem prozatím pasivní člen = Lin
... See more
Nejprve moje oblíbená témata a prohlášení:

1. Celý páteční program bude přenášen živě na FB stránkách JTP = jsem prozatím pasivní člen FB.
2. Vstup zdarma, registrace není nutná.
3. Představení eTranslation – aneb jak překládá „stroj“ Evropské komise = používám od dubna 2020.
4. Robopřekladatel - názor jiného uživatele než jsem já.
5. Jak přeměnit LinkedIn ve svého obchodníka = jsem prozatím pasivní člen = LinkedIn.
6. Audiovizuální překlad = příležitostně používám placený automatický převod české řeči do videotitulků. Někdy si prohlížím titulky vytvořené k programům ČT. V textu je možno hledat, najít si časové razítko a na webu si přehrát pasáž ve videu, která mě zajímá.

Moje neoblíbená témata: používání proprietárních formátů na terminologii v SW s placenou licencí, ikdyž nejde o utajovaná a důvěrná data.
==
Stav programu ke dni 21.9.2020

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR), Obcí překladatelů (OP), Odborovým svazem Jednota tlumočníků a překladatelů, Pracovní skupinou soudních tlumočníků, Ústavem translatologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚTRL FF UK) a Evropskou komisí.

Pátek 6. 11. (místo konání bude upřesněno, sledujte na www.JTPunion.org)

13.00-13.10 Zahájení Jeronýmových dnů 2020 (Amalaine Diabová + Otto Pacholík)

13.10-13.45 Představení eTranslation – aneb jak překládá „stroj“ Evropské komise.
Aktuální situace, novinky a praktické rady (jméno přednášejícího bude doplněno)
Nejvyšší kontrolní úřad – eTranslation z perspektivy dlouhodobého uživatele (Markéta Molnárová, Odbor mezinárodních vztahů NKÚ).

13.45-14.30 Robopřekladatel (PhDr. Pavel Král).
Jak co nejlépe využít strojový překlad? Jak na efektivní post-editing? Jak se stát „technologicky vylepšeným překladatelem”? Příklady vhodného a nevhodného použití strojového překladu. Jak rozeznat dobrý strojový překladač, jak správně vybrat pro příslušnou doménu a jazykovou kombinaci…

14.30-15.00 Přestávka na kávu

15.00-15.45 Když překlad skřípe… (………)
Příklady praktických implikací nekvalitního překladu.

15.45-16.45 Jak překládat „eurospeak“ do srozumitelné češtiny?
(Marek Michal, Webové oddělení českého překladatelského odboru DGT).
Lokalizace webových stránek EK.

16.45-17.00
Otázky&odpovědi a závěrečné slovo

Celý páteční program bude přenášen živě na FB stránkách JTP
Moderátor: Jan Faber

Sobota 7. 11. K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1
[v závorce uvedeno vždy číslo sálu]

10.00-11.20 [16] KST ČR: Nový zákon a vyhlášky - co nás čeká, co nás nemine.
Právní úprava pro soudní tlumočníky a soudní překladatele platná od 1. ledna 2021.
(Mgr. Michal Chuchút, LLM., člen představenstva, advokát, soudní tlumočník)

Seznámení se zákonem č. 354/2019 Sb., a prováděcími vyhláškami, včetně úhradové. Co se změní pro již jmenované soudní tlumočníky podle zákona č. 36/1967 Sb. Nová práva a povinnosti. Dohled pouze Ministerstva spravedlnosti. Možnost vykonávat pouze jednu profesi, a to pouze soudního tlumočníka nebo pouze soudního překladatele, samozřejmě i obě. Nově náhrada za ztrátu času, včetně času stráveného na cestě. Povinnost složit vstupní zkoušku a další.

10.00-11.40 [201] DIGIDETOX (Matěj Krejčí) Doba digitální - jak mít technologie pod kontrolou Autor knihy Digidetox vystoupí s hravou přednáškou, která poukáže na úskalí digitálních technologií, ale zároveň jejich správné nastavení tak, aby vám pomáhaly. Technologie nejsou špatným nástrojem, ale pokud je nadužíváme, tak jsou špatným pánem. Dnes už nemůžeme utéct on-line světu, můžeme ho však používat méně často a hlavně jako efektivní nástroj.

10.00-12.00 [254] Jak přeměnit LinkedIn ve svého obchodníka. (Jana Bártíková, LINKED AKADEMIE) LinkedIn je profesní sociální síť, která vám může usnadnit velice obtížný úkol: prodat sebe sama, svoje služby. Ukážu vám, jak přeměníte LinkedIn ve svého obchodníka, který vám bude dlouhodobě přivádět nové klienty a zakázky.

11.30-12.40 [16] Prezentace projektu soudního tlumočení na dálku, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje (brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA, ředitel Policie Středočeského kraje a Jaroslav Junek, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií KŘ Policie Středočeského kraje. Uvádí Edita Jiráková, Pracovní skupina soudních tlumočníků.

12.00-14.40 [201] Audiovizuální překlad (Miroslav Pošta a PŘEKLADATELÉ SEVERU). Standardy pro audiovizuální překlad, korpus titulků, proč nepřekládat přes třetí jazyk, prezentace programu SubtitleNext aj.

13.00-13.50 [16] Presence? Remote? Remotely present! – Remote Simultaneous Interpreting: Current status, challenges, opportunities. (Dipl.-Dolm. Klaus Ziegler, AIIC).

Přednáška proběhne on line v angličtině a nebude tlumočena.

13.00-13.50 [254] Budoucnost profese (uvádí Tomáš Svoboda, mluvčí bude upřesněn později)

14.00-15.40 [16] Remote Interpreting (Ivana Čeňková, Petra Mračková) Co všechno koronavirus změnil ve výuce tlumočení? aneb zkušenosti vyučujících a studentů magisterského studijního oboru tlumočnictví Ústavu translatologie FF UK z online/distanční výuky konsekutivního a simultánního tlumočení přes profesionální platformy.

15.00-15.50 [254] Terminologická databáze JTP (Tomáš Svoboda).

16.00-18.00 [16] Oznámení výsledků Soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie (SOUND) a prezentace některé z nich (Ivana Čeňková, Eliška Zemanová, Tomáš Svoboda).

16.00-16.50 [254] Do třetice Remote Interpreting (Daniel Svoboda, předseda ASKOT, pracovní skupina pro Remote Interpreting). RSI – aktuální vývoj v době COVIDové pandemie, současné trendy na českém i evropském trhu, doporučení a možná rizika.

16.00-16.50 [201] Tlumočení do českého znakového jazyka v České televizi (ČKTZJ – Dana Prellová a editorka zpráv pro neslyšící v ČT)

17.00-18.00 [254] Slovník roku. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen.

10.00-17.00 [15] STAR CZECH – Transit NXT aj.

10.00-18.00 Knižní second-hand (slovníky, encyklopedie, učebnice, příručky, literatura česká i zahraniční...)

Změna programu vyhrazena.

Vstup zdarma, registrace není nutná.

Průběžně aktualizovaný a podrobný časový program sledujte na

http://jtpunion.org/Akce/2020/JERONYMOVY-DNY-2020

JERONÝMOVY DNY 2020

JERONÝMOVY DNY 2020
Datum konání:
Pátek 6. a sobota 7. listopadu 2020
K-centrum,
Senovážné nám. 23,
Praha 1.
Collapse


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:47
angol - cseh
TÉMAINDÍTÓ
Pouze online Oct 23, 2020

Informace JTP:

Celý páteční program bude přenášen živě na FB stránkách JTP

Moderují: Jan Faber & Martin Stašek

Sobota 7. 11.

Proběhne též online, program se upravuje, dáme včas vědět.
--
Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:47
angol - cseh
TÉMAINDÍTÓ
Dnes 7.11. od 10 hodin Nov 7, 2020

Milan Condak wrote:

Informace JTP: Sobota 7. 11.

Proběhne též online, program se upravuje, dáme včas vědět.


Sobotní program musel být kvůli organizování akce on-line zredukován a bude streamován na kanálu YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCLTci4pvOh554gNPhzWkGfw

Dotazy na jednotlivé přednášející můžete klást písemně na Slido:

1. Nový zákon a vyhlášky - co nás čeká, co nás nemine, p. dr Michal Chuchút: 41640
2. Soudní tlumočení na dálku, p. brig. gen. JUDr. Václav Kučera, p. Jaroslav Junek: 93440
3. Presence? Remote? Remotely present! Dipl.-Dolm. Klaus Ziegler, anglicky: 67642
4. Remote Interpreting, p. Ivana Čeňková, p. Petra Mračková: 77497
5. Dialog mezi překladateli a technology, p. Mgr. Ondřej Hrách: 36526
6. Standardy pro audiovizuální překlad, korpus titulků, p. Mirek Pošta: 16117

Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:47
angol - cseh
TÉMAINDÍTÓ
Jeronýmovy dny 2020 na YouTube Nov 14, 2020

Z videí, která mě zajímala jsem udělal nejprve snímky obrazovky a potom prezentaci. V prezentaci je čas, kdy se obrázek objevil na obrazovce. Snažil jsem se ukázat přednášející a několik obrázků se kterými souhlasím nebo je obdivuji a také ty, se kterými polemizuji.
U tří přednášejících byla zobrazena e-mailová adresa pro kontaktování i po živém vysílání.

...
See more
Z videí, která mě zajímala jsem udělal nejprve snímky obrazovky a potom prezentaci. V prezentaci je čas, kdy se obrázek objevil na obrazovce. Snažil jsem se ukázat přednášející a několik obrázků se kterými souhlasím nebo je obdivuji a také ty, se kterými polemizuji.
U tří přednášejících byla zobrazena e-mailová adresa pro kontaktování i po živém vysílání.

http://www.condak.cz/nove/2020-11/09/cs/00.html

Jeronýmovy dny 2020 na YouTube

Přednášející vysílali z různých míst

01 Jeronýmovy dny 2020
02 Odkazy na videa
03 První den = jedno video
04 Druhý den = dvě videa

Blahopřeji JTP k technologickému skoku do multimediálního světa a přednášejícím za poctivou přípravu a předvedený výkon.

Milan
Collapse


 


Ehhez a fórumhoz nincs külön moderátor kijelölve.
Ha a webhely szabályainak megsértését kívánja jelenteni, vagy segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a webhely munkatársaival ».


Jeronýmovy dny 6.-7. listopadu 2020

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Terminológiai keresés
  • Munkák
  • Fórumok
  • Multiple search