GlossPost: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian (bul > bul)
Téma indítója: OMNIAGE

OMNIAGE
Bulgária
Tag (2004 óta)
angol - magyar
+ ...
Nov 29, 2005

A new GlossPost URL has been entered.

Posted by: TrFromTo

Title: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian

Source language(s): bul

Target language(s): bul

Source: Prof. Bozhidar Stefanov

Comments:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Речникът е съставен по следн
... See more
A new GlossPost URL has been entered.

Posted by: TrFromTo

Title: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian

Source language(s): bul

Target language(s): bul

Source: Prof. Bozhidar Stefanov

Comments:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Речникът е съставен по следните правила:

1. Термините са подредени строго по азбучен ред.

2. Съществителните имена са дадени предимно в единствено число, а прилагателните имена - в мъжки род.

3. При всички съставни термини (от две и повече думи) на първо място е поставено родовото понятие (съществителното), след което са видовете определения, например зона на комфорт, коефициент на кумулация, коефициент светлинен, действие адитивно, концентрация еднократна пределно допустима.

4. Когато терминът е омоним, различните му значения са представени с поредни арабски цифри (1)...; 2)...).

5. При наличието на синоними се дефинира най-често употребяваният, а останалите са означени с "=" или се препращат към него с "вж.".

6. Унифицираните от СЗО термини са дадени във вида, в който са утвърдени от съответни работи групи (след всеки такъв термин е поставено съответно обозначение СЗО).

7. Термините епоними са подредени по фамилията на автора, като е пропуснат предлогът "на": Август психрометър, Вайер формула, Кофрани - Михаелис метод и т.н. След термина в скоби е дадена фамилията на автора в оригиналната транскрипция.

8. Не са включени общонаучните епоними и тези за болести, синдроми, симптоми, биохимични и микробиологични методи и др., които се използуват в хигиената, но са част от терминологията на други науки.

9. В речника са включени само общоупотребяваните в хигиената съкращения (например КЕО, ПДК). Използуваните в отделни монографии, сборници и други публикации редица работни съкращения не са общоприети и затова не са дадени в речника.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~URL: http://www.eunet.bg/media/show_story.html?issue=15359865&media=15359768&class=15360824&story=89194230

GlossPost entry: http://www.proz.com/glosspost/6282
Collapse


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

GlossPost: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian (bul > bul)

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Terminológiai keresés
  • Munkák
  • Fórumok
  • Multiple search